Γενικός εργαστηριακός έλεγχος 

(Check-up) (40€ ή 50€ με PSA)

 • Γενική αίματος

 • ΤΚΕ

 • Σάκχαρο

 • Ουρία

 • Ουρικό Οξύ

 • Χοληστερίνη

 • HDL

 • LDL

 • Τριγλυκερίδια

 • Ολικά Λιπίδια

 • SGOT

 • SGPT

 • γ GT

 • Αλκ. Φωσφατάση

 • Κρεατινίνη

 • Γενική Ούρων

 • PSA (άνω των 45 ετών)

Πλήρης εργαστηριακός έλεγχος (Premium Check-up) (140€ ή 150 € με PSA)

 • Γενική αίματος

 • ΤΚΕ

 • Σάκχαρο

 • Ουρία

 • Ουρικό Οξύ

 • Χοληστερίνη

 • HDL

 • LDL

 • Τριγλυκερίδια

 • Ολικά Λιπίδια

 • SGOT

 • SGPT

 • γ GT

 • Αλκ. Φωσφατάση

 • Κρεατινίνη

 • Γενική Ούρων

 • CRP

 • CPK

 • Ολικά Λευκώματα

 • Σίδηρος - Φερριτίνη

 • Κάλιο

 • Νάτριο

 • Ασβέστιο

 • Φώσφορος

 • LDH

 • Χολερυθρίνη

 • Τ3-Τ4-TSH

 • 25-ΟΗ-D

 • PSA (άνω των 45 ετών)

Έλεγχος Αναιμίας (30€)

 • Γενική αίματος  

 • Σίδηρος

 • Φερριτίνη

 • B12

 • Φυλλικό οξύ

Πλήρης Έλεγχος Θυρεοειδούς (70€)

 • T3

 • FT4

 • TSH   

 • TG

 • Anti-T

 • Anti-TPO

Λιπιδαιμικό προφίλ  (20€)

 • Χοληστερίνη

 • HDL

 • LDL

 • Τριγλυκερίδια

 • Lp(α)

Πλήρης λιπιδαιμικός – καρδιαγγειακός ελεγχος (80€)

 • Χοληστερίνη

 • HDL 

 • LDL

 • Τριγλυκερίδια

 • Lp(α)

 • Ομοκυστεϊνη

 • CRPποσοτικό

 • CRP-UL (CRP ultra sensitivity)

 • ΑpoA1

 • ApoB

 • LDH

 • CPK

Προγεννητικός έλεγχος (140€)

 • Γενική Αίματος

 • Γενική Ούρων

 • Σάκχαρο

 • Σίδηρος

 • Φερριτίνη

 • HBsAg

 • Anti-HCV

 • HIV I,II

 • Τοξόπλασμα IgG

 • Τοξόπλασμα IgM

 • CMV IgG

 • CMV IgM

 • Ερυθρά IgG

 • Ερυθρά IgM

 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης

 • Test δρεπανώσεως

 • VDRL

 • Ομάδα Αίματος – Παράγων Rhesus

 • FT4

 • TSH

 • Κ/α κολπικού εκκρίματος (μύκητες, τριχομονάδες, σαπρόφυτα, Neisser, μυκόπλασμα, ουρεάπλασμα)

Δευτέρα -  Παρασκευή 

7:30 πμ - 14:30 μμ

τηλ.: 210 45 10 488

 

Συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ

Ηρώων Πολυτεχνείου 69-71, Πειραιάς, 185 36

Πιστοποίηση με ISO 9001

 • Facebook Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now